НОВИНИ

 
 

ПОКАНА
за свикване на  Пети редовен конгрес на ПП "Обединена социалдемокрация"
 
Националният партиен съвет /НПС/ на ПП "Обединена социалдемокрация" /ПП ОСД/ на основание чл.22, ал.1 и ал.3 от Устава на ПП"Обединена социалдемокрация" и решение на НПС от 12.11.2022г., свиква Пети редовен конгрес на ПП"Обединена социалдемокрация", който ще се проведе на 28.01.2023г. от 10:00ч. в град София, ул. „Коломан“ №6, при следния дневен ред:
 
- Доклад на председателя на ПП ОСД
- Доклад на председателя на Националната контролна комисия /НКК/
- Приемане на промени в Устава на ПП ОСД
- Избор на ръководни органи на партията - членове на НПС, членове на НКК, председател на ПП ОСД
- Приемане на насоки и действия на дейността на ПП ОСД 
    Регистрацията на делегатите на конгреса ще започне от 9:00ч. на 28.01.2023г. При липса на кворум на основание чл.26, ал.2 от Устава на ПП ОСД, конгресът ще се проведе от 11:00ч. независимо от броя на присъстващите делегати.
 
 


СЪОБЩЕНИЕ 
ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ

       На основание чл.33 ал.1 и във връзка с чл.35 ал.9 от Устава на партията свиквам Национален Партиен Съвет при следните условия:
Дата: 12.11.2022 г.
Място: гр. София, ул. "Коломан" №6 Бизнес център
Час: 10.30 - 11.00 часа регистрация
Начало: 11.00 часа
       ДНЕВЕН РЕД
1. Информация за приключилите парламентарни избори за 48 ОНС в коалиция "Справедлива България";
2. Насрочване на 5 /пети/ редовен конгрес на партията;
3. Определяне на условията за провеждане на 5 /пети/ конгрес на партията, дата и масто, дневен ред, квота за участие, времеви график, ръководни органи.
3.1. Примерен дневен ред;
          1.Отчетен доклад на предсидателя на ПП "Обединена социалдемокрация";
          2. Доклад на председателя на НКК;
          3. Приемане на изменения в устава на ПП "ОСД";
      4. Приемане на промени в структурата, броя членове и персоналния състав на Националния партиен съвет, на Националната конференция и Националната контролна комисия;
         5. Приемане на плитически действия и насоки за дейността на партията.
4. Организационни
Председател: Йордан Гергов
СЪОБЩЕНИЕ
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

        На основание на чл.37 ал.1 от Устава на партията свиквам заседание на ИС на ПП "Обединена социалдемокрация" при следните условия:
​Дата.18.10.2022 г.
Място: гр. София, ул. "Коломан" №6
Час: 10.30 ч
       ДНЕВЕН РЕД
1. Определяне на дневен ред, дата и място  за провеждане на НПС на партията;
2. Информация за приключване на парламентарни избори за 48 ОНС в коалиция "Справедлива България" ;
3. Организационни.
       Към т.1 ИС на ПП "Справедлива България" в съответствие с Устава на партията и на основание чл.37 ал.1 и чл.42 ал.3 свиква НПС на партията при следните условия:
Дата: 12.11.2022 г.
Място: гр. София, ул. "Коломан" №6
Час: Регистрация на членовете на НПС - 10.30 ч.
Начало на НПС - 11.00 ч.
Дневен ред:
1. Информация за приключилите парламентарни избори за 48 ОНС в коалиция "Справедлива България";
2. Насрочване на 5 /пети/ редовен конгрес на партията;
3. Определяне на условията за провеждане на 5 /пети/ конгрес на партията, дата и масто, дневен ред, квота за участие, времеви график, ръководни органи.
3.1. Примерен дневен ред;
          1.Отчетен доклад на предсидателя на ПП "Обединена социалдемокрация";
          2. Доклад на председателя на НКК;
          3. Приемане на изменения в устава на ПП "ОСД";
      4. Приемане на промени в структурата, броя членове и персоналния състав на Националния партиен съвет, на Националната конференция и Националната контролна комисия;
         5. Приемане на плитически действия и насоки за дейността на партията.
4. Организационни
Председател: Йордан Гергов
СРЕЩА  ПП "ОСД"  и  ПП "МИР"На 18.05.2022 г  в офиса на партията  се проведе среща между  ПП "обединена социалдемокрация"  представлявана от Председателя Йордан Гергов, Главния секретар Венцислав Димитров и Заместник председателя Чавдар Младенов и ПП "МИР" представлявана от председателя Симеон Славчев, Венцислав Иванов и Христо Ямболиев.
На срещата беха обсъдени атуални обществено-политически въпроси. Констатирано беше че двете партии имат много допирни точки в своите програми и виждания за развитие на България.
Срещата начерта основните насоки за съвместна работа  в близко време. 
Двете страни се договориха в скоро време да проведат следваща среща на която да се начертаят конкретни действия за задълбочаването на сътрудничеството. 
                                          ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ 
                                                проведено на 30.04.2022 г. в гр. София


  РЕШЕНИЯ НА НПС НА
 ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ОТ 30.04.2022Г.
 

 
 
       На 30.04.2022г. в гр. София, ул. „Коломан“ №6 - Бизнес център се проведе редовно заседание на Националния партиен на ПП „ОСД“ при следния дневен ред:
Промени в НПС в съответствие с устава на партията на основание чл. 42 ал. 5, чл. 32 ал. 4, чл. 30 ал. 2
Промени в ИС на партията на основание чл. 42 ал. 5, чл. 32 ал. 4, чл. 30 ал. 2
Информация за политическата ситуация в страната и мястото на партия „ОСД“
Разглеждане на прелдожение за участие в съвместни проекти с други лявоцентристки партии
Организационни 
   По т.1 от дневния ред във връзка с смърт на членове на НПС, подадени молби за освобождаване и нарушение на Устава на партията, бяха освободени като членове на НПС и резервни членове следните членове на партията:
Камелия Цветанова Димитрова;
Иван Николов Банков;
Александър Божанов Тачков;
Стелян Богданов Стефанов;
Кольо Петков Парамов;
Любомир Гергов Мутафчиев;
Атанас Филев Атанасов – резервен член на НПС;
Тодор Харалампиев Харалампиев – резервен член на НПС;
Лозка Борисова Василева – резервен член на НПС;
Симо Ангелов Влахов – резервен член на НПС;
Йордан Александров Йорданов;
Иван Атанасов Цеков;
Станислав Емилов Сираков.Бяха избрани за членове на НПС от резервния списък следните членове на партията:
Манол Маринов Христов;
Ангел Стоянов Грозев;
Ирена Иванова Ангелова. 
    По т.2 от дневния ред, съгласно чл.30, ал.2, чл.32, ал.4 и чл.42, ал.5 от Устава на партията по предложение на председателя на ПП „ОСД“ бяха освободени като членове на ИС на партията следните членове:
Йордан Александров Йорданов – главен секретар на ПП „ОСД“;
Иван Атанасов Цеков – зам. председател на ПП „ОСД“;
Станислав Емилов Сираков – зам. председател на ПП „ОСД“;
Иван Николов Банков – зам. председател на ПП „ОСД“;
Стелян Богданов Стефанов;
Кольо Петков Парамов;
Любомир Гергов Мутафчиев;    Избира за член на ИС на ПП „ОСД“ Манол Маринов Христов, като по този начин ИС на партията от 21 члена става 15 членове.
    Избира за главен секретар на ПП „ОСД“ досегашния зам.предеседател на партията Венцислав Петров Димитров.
    Избира за зам.председател на ПП „ОСД“ Лиляна Савова Минчева, досегашен член на ИС, като по този начин зам.председателите на партията стават четирима.
    НПС на ПП „ОСД“ упълномощава председателя на партията Йордан Гергов да извърши направените промени по т.1 и т.2 от дневния ред по партидата на партията в Софийски градски съд.
 
    По т.3 от дневния ред НПС приема информация на председателя на партията за политическата ситуация в страната и мястото на партия „ОСД“.
 
    По т.4 от дневния ред НПС дава мандат на председателя на партията да води разговори с други ляво центристки партии и коалиции за участие в предсрочни парламентарни избори. В разговорите да бъдат включвани по двама зам.председатели на партията или главния секретар.
   
     По т.5 от дневния ред беше обсъдена идеята през есента на 2022г. да се проведе конгрес на партията, като за свикването му да се проведе през лятото НПС.
 
 
 
  ЙОРДАН ГЕРГОВ
  Председател на ПП „Обединена социалдемокрация“
 


ВТОРИ  КОНГРЕС  НА  ПП "ОБЕДИНЕНА  СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
08.09.2001 г.  гр. СОФИЯ,    НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА