РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА:
Централни органи на партията са : Конгрес, Национална конференция, Национален партиен съвет, Изпълнителен съвет, Председател и Национална контролна комисия.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ:
​Йордан Тодоров Гергов, Иван Николов Банков, Кирил Атанасов Манев, Карло Андреев Луканов, Апостол Методиев Апостолов, Йордан Захариев Чипев, Венцислав Петров Димитров, Стойчо Иванов Стойнев, Петър Димитров Георгиев, Тошко Николов Тодоров ЕГН, Йовко Добрев Йовков, Енчо Диков Йорданов, Димитър Стефанов Карамишев, Павлинка Петрова Василева, Феликс Петров Костурков, Никола Костадинов Иванов, Златина Костадинова Иванова, Виктор Атанасов Даковски, Петър Стоянов Попов, Мирослав Димитров Димитров, Стойчо Сотиров Гълъбов.

НАЦИОНАЛЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ:
Йордан Тодоров Гергов, Иван Николов Банков, Венцислав Петров Димитров, Йовко Добрев Йовков, Петър Стоянов Попов, Стойчо Сотиров Гълъбов, Апостол Методиев Апостолов, Бистра Любенова Цолова, Юли Цветков Пухалски, Николай Пешев Джанабетски, Румен Василев Серафимов, Владимир Николов Банков, Пламен Кирилов Йорданов, Кирил Атанасов Манев, Йордан Александров Йорданов, Иван Атанасов Цеков, Стелян Богданов Стефанов, Любомир гергов Мутафчиев, Лиляна Савова Минчева, Станислав Емилов Сираков, Чавдар Георгиев Младенов, Александър Божанов Тачков, Цено Спасов Велчев, Марко Каменов Мирчев, Николай Христов Даков, Димитрина Петрова Спасова, Георги Костадинов Мардов, Татяна Мицева Ангелова, Мирослав Бочев Николов, Камелия Цветанова Димитрова, Съйко Иванов Съйков, Кольо Петров Парамов, Иван Петров Дърмонски, Мирослав Димитров Димитров, Здравко Славов Манев, Николай Павлов Христов, Карло Андреев Луканов, Любомир Георгиев Булев, Николай Тодоров Иванов, Пеър Драгнев Иванов, Ванчо Георгиев Николов.
РЕЗЕРВИ:
Манол Маринов Христов, Лозка Борисова Василева, Ирена Иванова Ангелова, Атанас Филев Атанасов, Милко Иванов Балиев, Симо Асенов Влахов, Иван Младенов Георгиев, Тодор Харалампиев Харалампиев, Георги Делчев Бакалов, Ангел Стоянов Гроздев, Росица Михайлова Трошанова.

НАЦИОНАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ:
Евгени Петров Цеков - Председател, Милка Илиева Пухалска, Георги Любенов Матов, Татяна Симеонова Стоянава, Катя Владимирова Маркова.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:
Йордан Тодоров Гергов ЕГН 5606301928